Nieuws

FIKKIE STOKEN

feb 28, 2021

De vuurplaats in het EI bij het gebouw in het heempark is bedoeld om daar een vuurtje te kunnen stoken. Dat is gelijk ook de enige plek in het heempark waar dat -onder voorwaarden- is toegestaan.

Dit loopt de laatste tijd regelmatig uit de hand, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan; dat willen we niet. Rookoverlast bij omwonenden, veel te groot vuur ook buiten de vuurplaats, het gebruiken van extra brandstof zoals lampolie, wasbenzine en dergelijke, het verbranden van afval, het tot ontploffing brengen van spuitbussen en vuurwerk. Zelfs een kind begrijpt dat dit niet in de haak is. Het één en ander heeft er zelfs al toe geleid dat de brandweer moest uitrukken om na te blussen (27/2/21).

Daarom willen we het gebruik van de vuurplaats alleen nog toestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene (18+).
  • Vooraf wordt er toestemming gevraagd op heempark.heeg@ziggo.nl of 0614024772.
  • Wanneer de wind de rook in de richting van huizen in Heeg blaast, dan mag er geen vuur worden gestookt.
  • Als brandstof is alleen dood hout uit het heempark zelf toegestaan (sprokkelen dus en niet zagen).
  • Maak het vuur grondig uit met water uit de pomp, wanneer je het heempark verlaat.